Zaštita privatnosti


Zaštita privatnosti opisuje kako FORTICA MEHUN d.o.o. postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e- mail adresa, kućna adresa ,OIB i telefonski broj, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje FORTICA MEHUN d.o.o. sazna tijekom korištenja www.duchess.hr internet trgovine. Fortica MEHUN d.o.o. se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju DUCHESS internet trgovine, kako bi Vam omogućili korištenje svih pruženih opcija. FORTICA MEHUN d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

 

PRIVOLA

svojim potpisom, dajem privolu da FORTICA MEHUN d.o.o., iz Zagreba, REBAR 14 , OIB;  05380067438, (u daljnjem tekstu FORTICA MEHUN ), kao voditelj obrade podataka:

 

Svrha prikupljanja podataka je;


  1. procesuiranje online kupnja na web stranici

  2. pošiljanje newslettera

  3. promotivne aktivnosti

 

Osobni podaci koje FORTICA MEHUN prikuplja i obrađuje su; ime, prezime, adresa, poštanski broj, država, email adresa.

 

Ovom privolom potvrđujem da me je FORTICA MEHUN obavijestio o mojim pravima;

 

  1. pravo na dobivanje informacija o osobnim podacima koji su pohranjeni kod nas

  2. pravo zahtijevati ispravak, brisanje ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka

  3. pravo protiviti se obradi podataka iz razloga vezanih za neki vaš opravdani interes, javni interes ili profiliranje, osim ako ne dokažemo postojanje nužnih, opravdanih razloga koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako se podaci ne obrađuju u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U slučaju obrade radi neposrednih promidžbenih svrha uvijek ste ovlašteni protiviti se istoj

  4. pravo na prenosivost podataka

  5. pravo na podnošenje žalbe pred tijelom zaduženim za zaštitu podataka

  6. u bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje vaših podataka s budućim djelovanjem.

 

Ukoliko želite ostvariti svoja prava molim da zahtjev pošaljete na FORTICA MEHUN d.o.o., iz Zagreba, REBAR 14  OIB; 05380067438 email; info@duchess.hr

Ova Privola vrijedi do opoziva ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana te će osobni podaci biti brisani i njihova obrada će prestati.